Báo cáo thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo Thường niên năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

25/02/2016

Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được lập ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

29/01/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/01/2016

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Thông báo về việc cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc không được phép giao dịch ký quỹ

29/10/2015

Thông báo về việc cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc không được phép giao dịch ký quỹ

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

16/10/2015

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Chi tiết

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30/09/2015

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chi tiết