PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

20/04/2021

Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

05/03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán).

Chi tiết

PVFCCo North công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/02/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2020

29/01/2021

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo North năm 2020.

Chi tiết