PVFCCo North tiếp tục triển khai chương trình “Hội thảo giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

PVFCCo North tiếp tục triển khai chương trình “Hội thảo giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

12/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014” và bán hàng trực tiếp tại tỉnh Hải Dương trong tháng 06/2014

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức chuỗi hội thảo“Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Thái Bình

PVFCCo North tổ chức chuỗi hội thảo“Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Thái Bình

11/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức chuỗi hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014”và bán hàng trực tiếp tại tỉnh Thái Bình trong tháng 06/2014

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Nghệ An

PVFCCo North tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Nghệ An

11/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức chuỗi hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014” và bán hàng trực tiếp tại tỉnh Nghệ An trong tháng 06/2014

Chi tiết
Chương trình “Hội thảo giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại tỉnh Hải Dương

Chương trình “Hội thảo giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại tỉnh Hải Dương

10/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014” và bán hàng trực tiếp tại tỉnh Hải Dương trong tháng 06/2014

Chi tiết
PVFCCo North tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

PVFCCo North tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

09/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức chuỗi hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014” và bán hàng trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc trong tháng 06/2014

Chi tiết
PVFCCo North tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Nam Định

PVFCCo North tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ vụ hè Thu 2014” tại Nam Định

06/06/2014

PVFCCo North thay mặt PVFCCo tổ chức chuỗi hội thảo: “Giới thiệu gói sản phẩm phân bón Phú Mỹ trên cây trồng vụ Hè Thu năm 2014” và bán hàng trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc trong tháng 06/2014

Chi tiết
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT làm việc tại Kho Hải Phòng và gặp mặt đại lý trong khu vực

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT làm việc tại Kho Hải Phòng và gặp mặt đại lý trong khu vực

06/06/2014

Ngày 05/06/2014, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT làm việc tại Kho Hải Phòng và gặp mặt đại lý trong khu vực

Chi tiết

PVFCCo North thông báo thay đổi mẫu bao bì các sản phẩm phân bón Phú Mỹ

06/06/2014

PVFCCo North thông báo thay đổi mẫu bao bì các sản phẩm phân bón Phú Mỹ nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức về biển đảo Việt Nam

Chi tiết