Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North

18/02/2013

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North; Lãnh đạo Tổng Công ty chúc Tết và trồng cây tại Kho Hải Phòng

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

23/01/2013

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

22/01/2013

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

Chi tiết
PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

03/01/2013

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

19/12/2012

Chi tiết

Thông báo mời chào giá gói thầu “Mua máy tính bảng”

18/12/2012

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Gặp mặt cán bộ kinh doanh Đạm Phú Mỹ khu vực phía Bắc tại Nghệ An” trong 02 ngày 14 và 15/12/2012

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Gặp mặt cán bộ kinh doanh Đạm Phú Mỹ khu vực phía Bắc tại Nghệ An” trong 02 ngày 14 và 15/12/2012

17/12/2012

Chi tiết
Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

13/12/2012

Chi tiết