PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

03/01/2013

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

19/12/2012

Chi tiết

Thông báo mời chào giá gói thầu “Mua máy tính bảng”

18/12/2012

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Gặp mặt cán bộ kinh doanh Đạm Phú Mỹ khu vực phía Bắc tại Nghệ An” trong 02 ngày 14 và 15/12/2012

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Gặp mặt cán bộ kinh doanh Đạm Phú Mỹ khu vực phía Bắc tại Nghệ An” trong 02 ngày 14 và 15/12/2012

17/12/2012

Chi tiết
Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón tại Ninh Bình”

13/12/2012

Chi tiết
Chi bộ PVFCCo North tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần nghị quyết TW4

Chi bộ PVFCCo North tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần nghị quyết TW4

12/12/2012

Chi tiết
PVFCCo North phối hợp tổ chức Hội nghị “Phổ biến quy định quản lý nhà nước cho các nhà phân phối phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

PVFCCo North phối hợp tổ chức Hội nghị “Phổ biến quy định quản lý nhà nước cho các nhà phân phối phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

11/12/2012

Chi tiết

Thông báo mời thầu gói thầu “Mua phần mềm bản quyền”

23/11/2012

Chi tiết