Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

30/09/2021

Sáng ngày 30/9/2021, tại Hà Nội, Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Chi tiết
PVFCCo North vinh danh “NVXS Nhất” quý 2/2021.

PVFCCo North vinh danh “NVXS Nhất” quý 2/2021.

26/07/2021

PVFCCo North vinh danh “NVXS Nhất” quý 2/2021.

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/06/2021

Ngày 22/6/2021, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - Mã chứng khoán: PMB) tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết
Hiệp hội phân bón Phú Mỹ miền Bắc cùng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ủng hộ 280 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hiệp hội phân bón Phú Mỹ miền Bắc cùng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ủng hộ 280 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

15/06/2021

Hiệp hội phân bón Phú Mỹ miền Bắc cùng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ủng hộ 280 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết
PVFCCo North vinh danh "NVXS Nhất" Quý I/2021

PVFCCo North vinh danh "NVXS Nhất" Quý I/2021

20/04/2021

PVFCCO North vinh danh "NVXS Nhất" Quý I/2021

Chi tiết
PVFCCo North thông tin về việc thay đổi mẫu mã bao bì phân bón Phú Mỹ từ tháng 1 năm 2021

PVFCCo North thông tin về việc thay đổi mẫu mã bao bì phân bón Phú Mỹ từ tháng 1 năm 2021

27/01/2021

PVFCCo North thông tin về việc thay đổi mẫu mã bao bì phân bón Phú Mỹ.

Chi tiết
Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

25/01/2021

Chiều ngày 22/01/2021, tại Hà Nội, Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi tiết
PVFCCo North vinh danh “Nhân viên xuất sắc Quý IV/2020”

PVFCCo North vinh danh “Nhân viên xuất sắc Quý IV/2020”

25/01/2021

PVFCCo North vinh danh “Nhân viên xuất sắc Quý IV/2020”

Chi tiết