Thông báo mời chào giá các khóa đào tạo

01/03/2013

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện hệ thống ERP năm 2012

PVFCCo North tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện hệ thống ERP năm 2012

01/03/2013

PVFCCo North tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện hệ thống ERP năm 2012

Chi tiết
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North

18/02/2013

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt và chúc Tết CBNV PVFCCo North; Lãnh đạo Tổng Công ty chúc Tết và trồng cây tại Kho Hải Phòng

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

23/01/2013

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Trường THCS An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

22/01/2013

PVFCCo North tổ chức tặng vở cho các em học sinh tại Bắc Trung Bộ

Chi tiết
PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

PVFCCo North thực hiện các hoạt động An sinh xã hội

03/01/2013

Chi tiết
PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch công tác và Hội nghị Người lao động năm 2013”

19/12/2012

Chi tiết

Thông báo mời chào giá gói thầu “Mua máy tính bảng”

18/12/2012

Chi tiết