Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

CBNV PVFCCo North hăng hái tham gia chương trình “Góp sức vì Biển đảo Quê hương”

     Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn, Hội CCB và Đoàn thanh niên Tổng Công ty về việc ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình tại Đảo Phan Vinh - đơn vị kết nghĩa của Tổng Công ty, chiều ngày 29/04/2016, Đoàn thanh niên PVFCCo North tổ chức cho toàn thể CBNV Công ty tham gia chương trình “Góp sức vì Biển đảo Quê hương”. Tại chương trình, toàn thể CBNV Công ty đã được tìm hiểu kỹ về phong trào “Tuổi trẻ hành động vì biên giới, hải đảo”, qua đó càng thêm tự hào về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam. Cũng qua chương trình, toàn CBNV Công ty đã tiến hành ủng hộ thiết thực cho biên giới hải đảo, góp phần bảo về chủ quyền Tổ quốc.  

    Kết thúc buổi lễ, tổng số tiền mà CBNV Công ty đóng góp để xây dựng công trình hết sức ý nghĩa này là 11.000.000 đồng.  

    Hoạt động của PVFCCo North đã góp phần gắn kết tình cảm với các chiến sỹ nơi đảo xa, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ có cơ sở vật chất hoạt động tốt, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

    Dưới đây là hình ảnh của chương trình: