Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức chương trình Kiểm tra Giám sát Công tác Đảng, sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013

Sáng ngày 28/6/2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức Chương trình Kiểm tra Giám sát Công tác Đảng, sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013.  
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng đoàn; đồng chí Lê Văn Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Tống Xuân Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng Công ty, và các đồng chí đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo, Trưởng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Công ty.  
    Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát Đảng và kết quả hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013.  
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Thảo đã biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Chi bộ PVFCCo North, cũng như ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo, tập thể Đảng viên, và đặc biệt là sự đóng góp của toàn thể CB.CNV PVFCCo North; đồng thời đề nghị Chi ủy Chi bộ Công ty tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013.  
    Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: