Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức chương trình “Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch triển khai 2017”

    Ngày 06/01/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức chương trình “Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch triển khai 2017”. Chương trình có sự tham gia của Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng trong Công ty và các cán bộ phòng Kinh doanh.  
    Mở đầu chương trình, lãnh đạo phòng Kinh doanh đã giới thiệu tổng quan về tình hình thị trường kinh doanh phân bón trong năm 2016, điểm qua những ảnh hưởng bất lợi về thị trường như dư thừa sản xuất trong nước đặc biệt là miền Bắc; ảnh hướng phân bón nhập khẩu; các bất lợi về thời tiết...Tuy nhiên, nhờ những giải pháp đồng bộ và đột phá mà tiêu biểu là phân vùng thị trường cho Nhà phân phối cấp 1, chính sách tiền lương gắn với kết quả kinh doanh đã tạo động lực cho hệ thống phân phối và người lao động, thể hiển kết quả kinh doanh cả 03 mặt hàng Đạm Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ trong năm 2016 đều vượt kế hoạch đề ra về sản lượng tạo đà cho những phát triển tiếp theo năm 2017.  
    Tiếp đó từng cán bộ thị trường đã trình bày tham luận báo cáo tình hình kinh doanh tại thị trường mình phụ trách, cung cấp cái nhìn sâu và cụ thể hơn cũng như đề xuất các giải pháp cho năm 2017. 
     Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc Công ty đã chỉ ra những nhiệm vụ chính 2017, yêu cầu phòng Kinh doanh và cán bộ thị trường tiếp tục bám sát thị trường, kịp thời đưa ra những ý kiến, giải pháp tham mưu cho Ban Lãnh đạo; phối hợp sát sao với các Nhà phân phối cấp 1 nhằm thực hiện triệt để và có hiệu quả chính sách phân vùng; tích cực nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những chính sách bán hàng linh hoạt hơn nữa để tăng sức cạnh tranh, đảm bảo kế hoạch tiêu thụ sản lượng cam kết với Công ty.  
    Hội nghị cũng nghi nhận và biểu dương 03 cán bộ kinh doanh tiêu biểu năm 2016 là ông Trần Ngọc Tân (Chuyên viên thị trường khu vực Hòa Bình); ông Nguyễn Tài Đức (Nhân viên thị trường khu vực Nghệ An); bà Đỗ Thị Minh Tâm (Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng).  
    Sau đây là một số hình ảnh: