Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2015

    Ngày 15/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội, về phía Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - cổ đông lớn của Công ty có sự tham dự của Ông Lê Cự Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT, Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc và Đại diện các Ban của PVFCCo, về phía lãnh đạo Công ty có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của 75 cổ đông đại diện cho 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội các cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Tại đại hội, Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT đã báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT. Năm 2014 HĐQT công ty đã có những bước đi chiến lược giúp công ty hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, mang lại kết quả đáng khích lệ cho công ty ở tất cả các mặt sản xuất kinh doanh, thu xếp và sử dụng vốn hiệu quả, tái cấu trúc...Trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2014.  
    Trong phiên thảo luận của Đại hội, Công ty đã nhận được những ý kiến đóng góp tích cực từ phía các cổ đông với mong muốn trong năm 2015, PVFCCo cũng như PVFCCo North sẽ đưa ra được những giải pháp mang tính đột phá, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả trong tình hình thị trường ngày càng nhiều khó khăn cũng như để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.  
    Phát biểu tại đại hội, Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT PVFCCo đã đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của PVFCCo North trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông của PVFCCo North sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của PVFCCo North và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.  
    Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội