Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

    Ngày 05/4/2016 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự phiên họp, về phía Công ty mẹ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - có sự tham dự của ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT TCT; ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT TCT; ông Dương Trí Hội - Phó TGĐ TCT và đại diện các Ban chức năng TCT. Về phía PVFCCo North có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
    Tại phiên họp các cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2016; Báo cáo của HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án, kế hoạch phân phối lợi nhuận…  
    Thông qua các tài liệu và các báo cáo được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2015. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động SXKD luôn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Bên cạnh đó, Các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai hóa, minh bạch hóa trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc, mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả.  
    Cũng trong Phiên họp, các cổ đông đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới: bà Nguyễn Thị Hồng Dung tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, bà Đào Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.  
    Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT TCT đã đánh giá cao những thành tích mà PVFCCo North đã đạt được trong năm 2015 và yêu cầu tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để vượt qua những thách thức, chinh phục những mục tiêu mới trong giai đoạn tới đây, góp phần cho sự phát triển của PVFCCo North, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu PMB. Đồng thời, với vai trò là Công ty mẹ, Tổng Công ty cũng cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa trên mọi lĩnh vực như thông tin thị trường, kỹ thuật, hậu cần … để PVFCCo North hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
    Thay mặt PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung đã trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành quả rất đáng tự hào như ngày hôm nay. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các bạn hàng, đối tác và toàn thể các cổ đông của Công ty.  
    Sau đây là một số hình ảnh tại Phiên họp.