Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tổng Giám đốc PVFCCo có buổi làm việc với PVFCCo North.

    Sáng ngày 18/01/2016, ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có buổi làm việc với toàn thể CBNV Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North).  
    Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc PVFCCo North đã báo cáo về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu phòng ban, nhân sự, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của PVFCCo North.  
    Sau khi nghe báo cáo, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Nhuộm ghi nhận và biểu dương những cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV PVFCCo North đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2015, duy trì mức tăng trưởng ổn định trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn. Trên kết quả đạt được, Tổng Giám đốc chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo, tập thể lãnh đạo và CBNV PVFCCo North tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần đoàn kết nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra các giải pháp kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới.  
    Thay mặt tập thể CBNV PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT chân thành cảm ơn Tổng Giám đốc Đoàn Văn Nhuộm đã dành thời gian thăm, làm việc với PVFCCo North và hứa tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị thời gian tới.  
    Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình: