Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thanh Hóa - Bảo hiểm An Nông Việt chi trả cho 14 hộ gia đình bị thiệt hại bởi cơn bão số 8

    Ngày 02/11, Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hoá phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón & Hóa chất Dầu khí Miền bắc và Lãnh đạo địa phương 2 xã Xuân Lập và Xuân Giang- huyện Thọ Xuân triển khai chi trả tiền bảo hiểm theo chương trình Bảo Hiểm An Nông Việt cho 14 hộ gia đình bị thiệt hại bởi ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu tháng 9/2012 trên địa bàn 2 xã với tổng số tiền bồi thường là 7.215.000 đồng  

    Việc thực hiện chi trả bảo hiểm đợt này có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nông dân nhất là trong hoàn cảnh thiên tai, mưa lũ và thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay. Thông qua chương trình này, bà con nông dân sẽ hiểu rõ hơn về lợi ích từ chương trình Bảo Hiểm An Nông Việt mà Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất dầu khí đã nỗ lực triển khai thí điểm trong thời gian qua.