Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Kiến thức nông nghiệp

Hướng dẫn sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ 12-10-9+Te và NPK Phú Mỹ 15-15-15

25/05/2016

Hướng dẫn sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ 12-10-9+Te và NPK Phú Mỹ 15-15-15

Chương trình “thông tin kiến thức nông nghiệp”

08/07/2014

Giới thiệu và phổ biến cách sử dụng phân NPK 12-10-9 Phú Mỹ cho cây ổi

“Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn” tại Nghệ An.

22/11/2013

Sáng 22/11/2013 tại xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức: “Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn tại tỉnh Nghệ An”

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân NPK (12-10-9) Phú Mỹ và Đạm Phú Mỹ

30/09/2013

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân NPK (12-10-9) Phú Mỹ và Đạm Phú Mỹ trên giống lúa BT7 kháng bạc lá

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm NPK Phú Mỹ 12-10-9+TE

04/06/2013

NPK Phú Mỹ 12-10-9+TE là sản phẩm phân bón tổng hợp chất lượng tốt, công nghệ tiên tiến của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, thích hợp cho mọi loại đất và mọi loại cây trồng.

Sản phẩm Đạm Phú Mỹ (bài 2)

15/10/2012

Hướng dẫn sử dụng Đạm Urê

Sản phẩm Đạm Phú Mỹ

15/10/2012

Phân bón Đạm Phú Mỹ