Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC (PVFCCO NORTH)

  • Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: +84 - 4 - 3537 8256 - Fax: +84 - 4 - 3537 8255
  • Email: pmb@pvfcco.com.vn
Captcha Đổi mã