Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông cáo báo chí

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

17/07/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

PVFCCo-PMB công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

11/07/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty

22/04/2021

PVFCCo North công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc, Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

08/05/2020

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật từ ngày 01/05/2020

17/04/2020

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật từ ngày 01/05/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

10/01/2020

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin thay đổi người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North

09/01/2020

PVFCCo North (MCK:PMB) công bố thông tin thay đổi người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North.

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

27/12/2019

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.