Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC gồm các ngành nghề kinh doanh:

•    Bán lẻ hàng hóa phân bón (trừ loại Nhà nước cấm), hóa chất được phép lưu hành (không bao gồm hóa chất thú y, hóa chất y tế và hóa chất bảo vệ thực vật) 
•    Bán buôn phân bón (trừ loại nhà nước cấm) 
•    Bán buôn hóa chất được phép lưu hành (Không bao gồm hóa chất y tế, hóa chất thú y và hóa chất bảo vệ thực vật) 
•    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
•    Vận tải hàng hóa bằng đường thủy 
•    Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm) 
•    Kinh doanh bất động sản 
•    Kinh doanh dịch vụ kho bãi 
•    Bán buôn hàng nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ loại lâm sản Nhà nước cấm) 
•    Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)