Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Đạm Phú Mỹ UREA

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Đạm tổng số (Nts): 46,3%

 • Biurét: 1,0 %

 • Độ ẩm: 0,4%

 • Hạt trong, kích cỡ đồng đều

 • Khối lượng 50kg/bao

  Nội dung giới thiệu:

 • Sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ;

 • Đạt chất lượng Nhật Bản;

 • Hạt đều, dễ trộn, dễ bón;

 • Cây hấp thu nhanh, cung cấp dinh dưỡng kịp thời, lúa trổ tập trung;

 • Bao bì chắc chắn, bền đẹp.

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã