Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Chương trình “thông tin kiến thức nông nghiệp”

 Với mục đích giúp nông dân tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật về sử dụng phân bón cân đối hợp lý đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp; Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng hướng dẫn và phổ biến cách sử dụng phân NPK (12-10-9) Phú Mỹ trên cây ổi tại địa phương tỉnh Hải Dương. Chi tiết theo file đính kèm