Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

“Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn” tại Nghệ An.

    Nằm trong chuỗi hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón Phú Mỹ tại 4 lớp sản xuất rau an toàn, sáng 22/11/2013 tại xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An PVFCCo North đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức: “Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn tại tỉnh Nghệ An”.  

    Tham dự chương trình có đại diện PVFCCo North, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An và Trạm Khuyến nông huyện Hưng Nguyên cùng 30 học viên sản xuất rau tại xã Hưng Phú.  

    Qua lớp tập huấn này, các học viên nắm bắt được một số kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản và phương pháp sử dụng phân bón Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ cho phù hợp trong sản xuất rau an toàn.  

    Tại mỗi cuộc hội thảo đại diện PVFCCo North đã trình bày một cách ngắn gọn, sinh động và dễ hiểu các vấn đề về kiến thức phân bón như vai trò các chất dinh dưỡng (N, P, K, TE,…) đối với cây trồng, các phương thức bón phân và liều lượng phân bón cần thiết bón cho từng loại cây trồng đặc trưng của khu vực. Đây cũng là những kiến thức cần thiết giúp cho các học viên ứng dụng tốt hơn tại gia đình đồng thời truyền tải đến cho các hộ dân làm rau tại địa phương trong tỉnh Nghệ An.  

    Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:


Các học viên tham dự lớp tìm hiểu hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ Bà con vui mừng nhận quà hỗ trợ đầy ý nghĩa của PVFCCo North Đại diện PVFCCo North trao quà tặng cho các giảng viên Giảng viên hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tại lớp sản xuất rau an toàn