Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hướng dẫn sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ 12-10-9+Te và NPK Phú Mỹ 15-15-15

Với mục đích giới thiệu sản phẩm đến bà con nông dân, đồng thời hướng dẫn công thức sử dụng phân bón Phú Mỹ hợp lý, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phát hành hướng dẫn sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ 12-10-9+Te và NPK Phú Mỹ 15-15-15 cho một số cây trồng chính ở miền Bắc (Chi tiết theo file đính kèm)