Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Kiến thức nông nghiệp

Hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ cho một số cây trồng chính ở các tỉnh thành miền Bắc

05/10/2021

Với mục đích giới thiệu sản phẩm đến bà con nông dân, đồng thời hướng dẫn cách thức sử dụng phân bón Phú Mỹ hợp lý, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phát hành hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ cho một số cây trồng chính ở các tỉnh thành miền Bắc.

“Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn” tại Nghệ An.

22/11/2013

Sáng 22/11/2013 tại xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức: “Hội thảo chuyển giao kỹ thuật sử dụng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ tại các lớp sản xuất rau an toàn tại tỉnh Nghệ An”

Sản phẩm Đạm Phú Mỹ (bài 2)

15/10/2012

Hướng dẫn sử dụng Đạm Urê

Sản phẩm Đạm Phú Mỹ

15/10/2012

Phân bón Đạm Phú Mỹ