Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân NPK (12-10-9) Phú Mỹ và Đạm Phú Mỹ

  Với mục đích giúp nông dân tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật về sử dụng phân bón cân đối hợp lý đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp; Vụ mùa năm 2013, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân NPK (12-10-9) Phú Mỹ và Đạm Phú Mỹ trên giống lúa BT7 kháng bạc lá. Chi tiết theo file đính kèm