Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Rau ăn củ - quả

Quy cách kỹ thuật:

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.

Hướng dẫn sử dụng:

Chậu nhỏ (<15 cm): 1/2 muỗng canh/chậu (5gr/lần bón).

Chậu trung bình (15-24cm): 1 muỗng canh/chậu (10gr/lần bón).

Chậu lớn (>24cm): 1,5-2 muỗng canh/chậu (15gr/lần bón).

Đối với cây trồng diện tích lớn: Bón 10-20 gram/m2.

Cách bón: Pha loãng theo tỷ lệ 5 gram phân bón với 2 lít nước sau đó tưới đều. Phân bón tăng hay giảm tùy theo thể tích đất trong chậu.

Lưu ý: Bón phân vào chiều mát. Thu hoạch rau sau khi bón phân 10-14 ngày.

Sản phẩm khác

NPK Phú Mỹ + BiOWiSH 16-16-8+3S+TE

Đạm tổng số (Nts): 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%

Lưu huỳnh (S): 13%

Bacillus spp: 1,0x106 CFU/g

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

pHH2O: 5

Mã số phân bón: 02938

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Rau ăn củ - quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Cây hoa cảnh

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE Cây ăn quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500 gr/túi.

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Cây hoa - cảnh

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE Cây ăn quả

Đạm tổng số (Nts): 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%

Kẽm (Zn): 50 ppm

Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00149

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 1 kg/túi.

Đạm Phú Mỹ + KeBo

Kẽm (Zn): 50ppm

Bo (B): 50ppm

Độ ẩm: 5%

Mã số phân bón: 00141

Cỡ hạt: 1,0mm-4mm

Hàng được đóng gói trong túi MPET Zip, trọng lượng tịnh 500gr/túi

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã