Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK Phú Mỹ 16-16-8 + 13S + TE

Hiện nay, PVFCCo có các loại sản phẩm phân bón NPK với những công thức khác nhau, phù hợp với từng loại cây và giai đoạn phát triển của cây trồng. NPK Phú Mỹ là dạng NPK "một hạt - một màu", hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định. NPK Phú Mỹ  kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã