Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông

     Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-SGDHN ngày 21/09/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc;

     Căn cứ thông báo số 1088/TB-SGDHN ngày 28/09/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc(mã chứng khoán PMB) xin trân trọng thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu PMB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

 1. Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC.
 2. Tên tiếng Anh: North Petrovietnam Fertilizer & ChemicalsJoin Stock Company.
 3. Tên viết tắt: PVFCCO NORTH.
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Đ. Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
 5. Điện thoại: 04.35378256                               Fax: 04.35378255
 6. Website: www.pmb.vn                                  Email:pmb@pvfcco.com.vn 
 7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102886450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/8/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/8/2015.
 8. Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
 9. Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh các loại phân bón, chủ yếu là các loại phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ và các dịch vụ (vận tải, kho bãi, tổ chức sự kiện...) phục vụ kinh doanh phân bón.
 10. Tên chứng khoán: Chứng khoán Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc.
 11. Mã chứng khoán: PMB.
 12. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
 13. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 14. Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 12.000.000 CP (mười hai triệu cổ phiếu).
 15. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ đồng).
 16. Ngày giao dịch đầu tiên tại HNX: 07/10/2015.
 17. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.600 đồng/CP
 18. Bản cáo bạch niêm yết: được cung cấp tại Website www.pmb.vn
 19. Thông báo về việc lưu ký, niêm yết:
  - Cổ đông đã nhận Sổ cổ đông vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản;
  - Cổ đông chưa nhận Sổ cổ đông vui lòng liên hệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (04-35378256) để nhận sổ và hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán;

PVFCCo North trân trọng thông báo!

(Chi tiết theo File đính kèm)