Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK Phú Mỹ 16-16-8 +10S+TE

Chỉ tiêu chất lượng

  • Đạm tổng số (Nts): 16%

  • Lân hữu hiệu (P2O5): 16%

  • Kali hữu hiệu (K2O): 8%

  • Độ ẩm: 5%

  • Trung, vi lượng (TE): S (10%), Zn (50ppm), B (50ppm)

Nội dung giới thiệu:

  • Bao 25kg cán màng; vỏ bao màu vàng cam;

  • Thích hợp dùng bón lót cho cây lương thực, cây rau màu;

  • Dùng bón phục hồi cho cây ăn quả;

  • Tan nhanh, khoẻ rễ, chắc cây.

Sản phẩm khác

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã