Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Chi tiết theo File đính kèm)

Tin khác