Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo về việc cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc không được phép giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bổ sung cổ phiếu PMB của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ tại công văn số 1112/TB-SGDHN ngày 05/10/2015. (Chi tiết theo file đính kèm)

Tin khác