Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện và phân bổ quản lý vốn góp của Người đại diện phần vốn của cổ đông lớn PVFCCo tại PVFCCo North.

Công ty: Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PMB

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.35378256

Fax: 04.35378255

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.35378256

Fax: 04.35378255

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Người đại diện và phân bổ quản lý vốn góp của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North).

Ngày 03/06/2016, PVFCCo North nhận được:

-        Công văn số 571/PBHC-HĐQT ngày 03/06/2016 của Hội đồng Quản trị PVFCCo về việc thay đổi Người đại diện của PVFCCo tại PVFCCo North;

-        Quyết định số 399/QĐ-PBHC ngày 03/06/2016 của Hội đồng Quản trị PVFCCo về việc bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thịnh làm Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo North;

-        Quyết định số 404/QĐ-PBHC ngày 03/06/2016 của Hội đồng Quản trị PVFCCo về việc phân bổ quản lý vốn góp của Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo North.

Trên cơ sở đó, PVFCCo North xin thông báo thay đổi Người đại diện và phân bổ quản lý vốn góp của PVFCCo tại PVFCCo North như sau:

Người đại diện trước khi thay đổi:

1.    Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North.

2.    Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc PVFCCo North.

3.    Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng PVFCCo North

4.    Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó ban Kế hoạch PVFCCo, Thành viên HĐQT PVFCCo North.

Người đại diện sau khi thay đổi:

1.    Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn 3.600.000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ của PVFCCo North

2.    Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc PVFCCo North được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn 2.400.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ của PVFCCo North.

3.    Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng PVFCCo North được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn 1.500.000 cổ phần, tương ứng 12,5% vốn điều lệ của PVFCCo North.

4.    Ông Đoàn Quốc Thịnh - Phó trưởng ban Kinh doanh PVFCCo (thay cho ông Nguyễn Văn Quyền) được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn 1.500.000 cổ phần, tương ứng 12,5% vốn điều lệ của PVFCCo North.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tin khác