Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm tại khu vực Phía Bắc

 Ngày 22/10/2012, Đoàn Công tác Tổng Công ty do Ông Từ Cường - Phó Tổng Giám đốc TCT, Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã có chuyến kiểm tra chất lượng sản phẩm Đạm Phú Mỹ tại một số Cửa hàng/Đại lý tại khu vực phía Bắc trực thuộc hệ thống của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc.  
    Thông qua thực tiễn lưu thông, bảo quản hàng hóa cũng như ý kiến đóng góp của các khách hàng, Đoàn công tác sẽ tổng hợp nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể để chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.