Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và triển khai các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón” tại Nam Định

Với mục tiêu xây dựng môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, ngày 18/10/2012 Sở Công Thương Nam Định tổ chức Hội nghị “Gặp mặt những nhà phân phối và triển khai các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh phân bón ” tại Câu lạc bộ Vị Hoàng - TP.Nam Định. Công ty CP Phân bón & Hóa chất dầu khí Miền Bắc được UBND Tỉnh Nam Định chỉ định là đơn vị phối hợp cùng với Sở Công thương thực hiện chương trình này.  
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cơ quan chức năng (Sở Nông Nghiệp, Chi cục Quản lý Thị trường…) phổ biến các quy định của Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón cũng như các kinh nghiệm hướng dẫn phân biệt, nhận dạng phân bón thật- giả, chống hàng gian hàng giả, quán triệt triển khai chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam của Chính phủ đối với lĩnh vực sản xuất và Kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Nam Định.  
    Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:  


    
Ông Đỗ Đức Dương - Chi cục trưởng chi cục Quản lý Thị Trường tỉnh Nam Định phát biểu trong Hội nghị  


    
Hình ảnh tại hội trường