Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký thay đổi: 08/05/2020.

- Nội dung thay đổi: Thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty. (Chi tiết file đính kèm).

Tin khác