Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo: Tập thể CBNV PVFCCo North cần tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy trong mình

Sáng ngày 25/01/2019, tại Hà Nội, Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North)

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban lãnh đạo PVFCCo North, đồng chí Cao Trung Kiên đã báo cáo những nét khái quát về quá trình hình thành phát triển, cơ cấu tổ chức và các thông tin chi tiết về thị trường miền Bắc, về kế hoạch năm 2019, cũng như các tâm tư, kiến nghị đề xuất của PVFCCo North. Đồng thời, đại diện các tổ chức Đoàn thể và các phòng chức năng trong Công ty cũng đã có báo cáo với Đoàn công tác về tình hình hoạt động, những kết quả đạt được cùng những thách thức trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động PVFCCo North, đảm bảo luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Những thành tích này càng đặc biệt hơn trong bối cảnh miền Bắc là một thị trường rất đặc thù, với tính cạnh tranh vô cũng khốc liệt, nhưng PVFCCo North vẫn duy trì và giữ vững được thị phần của Đạm Phú Mỹ cũng như có được mức tăng trưởng một cách ổn định đối với mặt hàng Kali và NPK Phú Mỹ.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh cũng đã nêu ra những thách thức lớn đối với hoạt động SXKD trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo PVFCCo North tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, phát huy tính năng động, sáng tạo, nhằm đưa ra các giải pháp  phù hợp với tình hình mới, trong đó chú trọng nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của đội ngũ cán bộ kinh doanh và chất lượng công tác dịch vụ. Đặc biệt, để chinh phục được những dấu mốc mới, cũng như xứng đáng là một chốt chặn chắc chắn và an toàn của Tổng Công ty tại miền Bắc, thì tập thể CBNV PVFCCo North cần tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy trong mình.

Thay mặt PVFCCo North, đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng Dung chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Tiến Vinh cùng Đoàn công tác đã dành thời gian thăm, làm việc với Công ty. Tập thể CBNV PVFCCo North sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh: