Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Chi bộ PVFCCo North tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Công ty, Tổng Công ty và Tập đoàn, ngày 30/9/2021, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức trực tuyến. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT; các đồng chí trong Chi ủy, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các Cán bộ, Đảng viên trong Công ty.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung đã khái quát các nội dung của bản Đề án nói chung cũng như ý nghĩa, tinh thần chủ đạo của phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong văn hóa Dầu khí, đồng thời nhấn mạnh, sau một quá trình tích cực triển khai, đến nay, tại PVFCCo North, việc thực hiện các nội dung trong Đề án đã được triển khai một cách nghiêm túc, tích cực và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đồng thời, đề nghị các Cán bộ, Đảng viên cần xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể và thực chất để triển khai thực hiện hiệu quả phương châm hành động này.

Tại buổi sinh hoạt, từng Cán bộ, Đảng viên đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm bản thân, đề xuất giải pháp theo từng nội dung của phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Các ý kiến đã tập trung vào những nội dung hết sức thiết thực như: Phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương của các cấp lãnh đạo trong mọi mặt hoạt động; nâng cao tính chủ động và các giải pháp nhằm hoàn thành một cách hiệu quả nhất các công việc được giao; tính sáng tạo trong việc triển khai nhiệm vụ - một yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bện Covid đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Trong phần phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đồng thời, tin tưởng cùng với các giá trị trong văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam, từng Cán bộ, đảng viên PVFCCo North sẽ nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai chuyên đề một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù thực tiễn của tại đơn vị mình, từ đó lan tỏa ý nghĩa tích cực của nội dung chuyên đề vào cuộc sống và công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình: