Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Chương trình hội thảo hướng dẫn kĩ thuật sử dụng phân bón Phú Mỹ đợt 2 tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Nghệ An: thiết thực, kịp thời

     Nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con nông dân và tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình hội thảo giới thiệu sản phẩm Phú Mỹ, ngày 20/6/2013 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã triển khai 06 hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Phú Mỹ tại các huyện Nam Sách - Hải Dương, huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ - Hà Nội và huyện Diễn Châu - Nghệ An,  kết hợp cùng chương trình bán hàng trực tiếp sản phẩm NPK Phú Mỹ 12-10-9+TE.

    Qua các buổi hội thảo này bà con đã nhận được thêm nhiều thông tin kĩ thuật canh tác bổ ích, trong đó có kĩ thuật sử dụng sản phẩm  phân bón NPK Phú Mỹ 12-10-9+TE trong gói sản phẩm phân bón do Công ty cung cấp.

   Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:


Cán bộ trung tâm khuyến nông giới thiệu với đại biểu, nông dân về Công ty và sản phẩm


Bà con sôi nổi đăng ký mua hàng trực tiếp ngay sau hội thảo