Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công đoàn PVFCCo North tổ chức tham quan Phòng truyền thống của PVFCCo

Nhân dịp tham dự hội diễn “ Tiếng hát cho mùa bội thu” do Tổng Công ty tổ chức, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã phối hợp với Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức cho CBNV Công ty tham quan Phòng Truyền thống PVFCCo. CBNV Công ty đã được nghe thuyết trình, xem phim văn hóa doanh nghiệp PVFCCo, ảnh tư liệu về quá trình xây dựng và trưởng thành của PVFCCo trong 10 năm qua, tạo điều kiện cho CBNV Công ty có cái nhìn toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của PVFCCo.  
 
Chuyến tham quan đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của PVFCCo North trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và văn hóa PVFCCo cho CBNV đang công tác tại Công ty.  
 
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến tham quan: