Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 06/4/2023 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo-PMB; Mã chứng khoán: PMB) tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự phiên họp, về phía Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên HĐQT, đại diện các Ban chức năng/Đơn vị thành viên của PVFCCo. Về phía PVFCCo-PMB có các ông, bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ chủ chốt và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 88,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, các cổ đông được nghe trình bày các báo cáo và thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2023; Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Các báo cáo cùng những ý kiến tại Đại hội cho thấy thị trường năm 2022 đối mặt với nhiều thách thức và liên tục có những diễn biến phức tạp như: biến động liên tục, bất thường của giá phân bón, lượng hàng tồn kho trong hệ thống cao, diện tích đất nông nghiệp giảm và giá bán nông sản hầu hết đều xuống thấp... đã tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, HĐQT, Ban Điều hành cùng tập thể CBNV PVFCCo-PMB đã luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của năm; tăng cường công tác phối hợp với Nhà phân phối; phát huy tinh thần nỗ lực, sáng tạo, chủ động triển khai nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm gia tăng sức cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó Công ty đã đạt được những kết quả hết sức tích cực và khả quan.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt PVFCCo, ông Trịnh Văn Khiêm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà PVFCCo-PMB đã đạt được trong năm 2022 và đề nghị tập thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm tiếp tục hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch cũng rất thách thức của năm 2023. Đồng thời, Công ty cần tập trung thực hiện một số công tác cụ thể như: xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, phù hợp với đặc thù của đơn vị, trên cơ sở thống nhất với chiến lược chung của toàn Tổng công ty; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình thị trường,  xây dựng hệ thống phân phối, bán hàng theo hướng bền vững, sát với bà con nông dân và kiểm soát được luồng hàng; Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh doanh, từ đó tăng tính cạnh tranh, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công tác lao động tiền lương nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn, PVFCCo cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PVFCCo-PMB thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được giao; đồng thời, tin tưởng tập thể PVFCCo-PMB tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy truyền thống để gặt hái những thành công mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023.

Thay mặt tập thể PVFCCo-PMB, ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành cùng PVFCCo-PMB vượt qua những thách thức, khó khăn trong suốt năm qua. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo-PMB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và các cổ đông của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên HĐQT PVFCCo - phát biểu tại phiên họp

Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Bùi Tuấn Anh – Giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Các cổ đông thảo luận tại phiên họp

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp