Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Ngày 22/7/2013 chính thức thay đổi mẫu bao bì Urea Phú Mỹ

    Nhằm nâng cao chất lượng bao bì, tem nhãn tạo cho khách hàng dễ nhận biết sản phẩm hơn, kể từ ngày 22/7/2013 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí sẽ chính thức sử dụng mẫu bao bì Urea Phú Mỹ (Maquette mới), trong đó chi tiết thay đổi về “Cảnh báo an toàn, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, địa chỉ nơi sản xuất và số tiêu chuẩn cơ sở” sẽ được in trực tiếp lên bao bì Urea Phú Mỹ.  
    Việc đổi mới bao bì này không làm tăng giá hoặc có bất cứ sự thay đổi nào về chính sách bán hàng. Trong thời gian đầu, do lượng hàng còn tồn, trên thị trường sẽ có lưu hành đồng thời cả 2 loại vỏ bao.


Chưa có nhãn phụ in dưới góc đáy bao 


Nhãn phụ in dưới góc đáy bề mặt bao