Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North (MCK: PMB) tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - MCK: PMB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT TCT; ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT TCT; bà Trần Thị Phương Thảo - Phó TGĐ TCT và đại diện các Ban chức năng TCT. Về phía PVFCCo North có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 82,17% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Tại phiên họp các cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2018; Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ…

Thông qua các tờ trình, báo cáo được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2017. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động kinh doanh đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai hóa, minh bạch hóa trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. 

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT TCT đã đánh giá cao những thành tích mà PVFCCo North đã đạt được trong năm 2017 đặc biệt là trong việc kinh doanh sản phẩm NPK. Trước những khó khăn năm 2018, ông Lê Cự Tân yêu cầu tập thể PVFCCo North phải có những giải pháp kinh doanh mới, đảm bảo nguồn lực,  sử dụng hiệu quả nguồn vốn để vượt qua những thách thức, chinh phục những mục tiêu mới trong giai đoạn tới đây, góp phần cho sự phát triển của PVFCCo North, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu PMB. Đồng thời, với vai trò là cổ đông lớn, Tổng Công ty cũng cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa trên mọi lĩnh vực như thông tin thị trường, kỹ thuật, hậu cần … để PVFCCo North hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành quả rất đáng tự hào như ngày hôm nay. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các bạn hàng, đối tác và toàn thể các cổ đông của Công ty.    

Dưới đây là một số hình ảnh: