Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tham gia Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cho mùa bội thu” của Công đoàn PVFCCo

   Trong hai ngày 14 và 15/6/2013, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (TP HCM), Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North) đã tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng lần V năm 2013 do Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức với tên gọi “Tiếng hát cho mùa bội thu”.  
    Hội diễn quy tụ 12 đội văn nghệ với gần 400 diễn viên quần chúng đại diện cho gần 2.000 CBCNV đến từ các đơn vị trực thuộc PVFCCo trên khắp các vùng miền trong cả nước.  
    Với 05 tiết mục dự thi đặc sắc, đội văn nghệ PVFCCo North đã giành được 01 giải Vàng, 01 giải Bạc, 02 giải Đồng cho các tiết mục và đạt giải Ba toàn đoàn.  
    Hội diễn văn nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV Công ty. Thành công mà Đội văn nghệ có được là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc của các thành viên và sự quan tâm, động viên khích lệ của Ban Lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên.  
    Sau đây là một số hình ảnh đội văn nghệ PVFCCo North trong hội diễn:
 Lãnh đạo PVFCCo, PVFCCo North tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ 


Hợp ca nam nữ - Đất nước bên bờ biển Đông: Giải Vàng 


Múa độc lập - Vui mùa gạo mới: Giải Bạc