Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North thông tin về việc sử dụng mẫu bao bì mới Đạm Phú Mỹ

          Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ Quý khách hàng và bà con nông dân tốt hơn nữa, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc xin thông báo:

- Kể từ ngày 31/07/2017, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) hoàn thành đợt đóng gói 150.000 tấn Đạm Phú Mỹ (tương đương 3 triệu bao Đạm Phú Mỹ 50kg/bao) thuộc chương trình khuyến mãi “ĐẠM PHÚ MỸ - TRIỆU TÌNH THƯƠNG” theo mẫu mã bao bì đã được xác nhận của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương và được thông báo rộng rãi đến Quý khách hàng vào đầu tháng 06/2017 (mẫu 01 đính kèm).

- Kể từ ngày 01/08/2017, PVFCCo sẽ đóng gói sản phẩm Đạm Phú Mỹ 50kg/bao theo mẫu mã bao bì mới với các cải tiến về chất lượng, thiết kế và thông tin để phục vụ Quý khách hàng tốt hơn (mẫu 02 đính kèm).

- Như vậy, từ tháng 08/2017, trên thị trường có thể sẽ lưu hành đồng thời:

+ Sản phẩm Đạm Phú Mỹ 50kg/bao được đóng gói trước tháng 06/2017 (với bao bì theo mẫu 03 đính kèm).

+ Sản phẩm Đạm Phú Mỹ 50kg/bao được đóng gói theo mẫu bao bì số 01 và 02 nêu trên.

Mẫu hình ảnh đính kèm

Mẫu số 1

Mẫu số 2

        

Mẫu số 3