Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức “Buổi diễn tập PCCC tại kho Hải Phòng”

   Ngày 06/06/2013 PVFCCo North đã tổ chức buổi diễn tập PCCC tại kho Hải Phòng nhằm mục đích nâng cao công tác an toàn PCCC cho tất cả CBNV làm việc tại kho Hải Phòng, buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp.  
    Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức PCCC, cán bộ PVFCCo North còn được tham gia diễn tập với nhiều tình huống thực tế, bổ ích. Buổi diễn tập đã nhận được sự quan tâm, tham dự của Ban lãnh đạo PVFCCo North cũng như sự tham gia nhiệt tình của đại diện các phòng ban chuyên môn.  
    Dưới đây là một số hình ảnh:


Phòng cảnh sát PCCC số 2 huyện An Dương Hải Phòng huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBNV PVFCCo North 
Cán bộ PVFCCo North cùng lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 2 phối hợp tham gia diễn tập thực tế