Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

    Được sự nhất trí của Đảng bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, ngày 15/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.  
    Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội, về phía Đảng bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có Ông Lê Cự Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hồng Vinh - UVBCH Đảng bộ Ủy viên HĐQT, Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Đình Thi - UVBCH Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty và 16 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ PVFCCo Norh.  
    Trong báo cáo chính trị trình đại hội do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung- Bí thư chi bộ trình bày đã tổng kết, đánh giá đúng những mặt làm được, chưa được, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm tốt để tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ tới để đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020.  
    Phát biểu ý kiến chỉ đại tại đại hội, đồng chí Lê Cự Tân - Bí thư Đảng uỷ , Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đã biểu dương những kết quả và thành tích mà chi bộ PVFCCo Norh đã lãnh đạo và đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: giai đoạn 2015 - 2020 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu các đồng chí trong Chi ủy cần có những đánh giá cụ thể, những giải pháp quyết liệt làm tốt công tác tái cấu trúc; tập trung, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu phát triển để đa dạng hóa sản phẩm từ đó giữ vững và phát triển thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể đảng viên trong Chi bộ cần phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, năng động sáng tạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2015-2020.  
    Đại hội cũng đã tiến hành bầu tiến hành bầu Chi ủy khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực phẩm chất để gánh vác những nhiệm vụ được giao phó và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tái cử chức danh Bí thư Chi bộ Công ty. Đại hội cũng bầu ra 07 đại biểu, đại diện cho Chi bộ Công ty tham dư Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III.  
    Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: