Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Chiều ngày 11/12/2018, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019.

            Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có đ/c Lê Cự Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT; đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn; đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tổng công ty và toàn thể CBNV PVFCCo North.

            Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; và báo cáo tình hình sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2018, kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2019.

Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị cho thấy: Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tổng công ty cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn của tập thể CBNV, năm 2018 PVFCCo North đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Cự Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của tập thể CBNV PVFCCo North đã đạt được trong năm 2018. Trước những khó khăn đã được dự báo trong năm 2019, đồng chí Lê Cự Tân yêu cầu toàn thể Công ty, từ cấp ủy Chi bộ đến các tổ chức đoàn thể cũng như từng cá nhân Người lao động ý thức sâu sắc về những khó khăn, thử thách trước mắt, từ đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Thay mặt tập thể CBNV PVFCCo North, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Tổng công ty, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty và cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019.

Cũng trong chương trình nghị sự, Hội nghị đã tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với lãnh đạo Công ty, trao đổi/trả lời các thắc mắc, kiến nghị của người lao động và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích công tác xuất sắc trong năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Hội nghị

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Ông Lê Cự Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

CBNV tham dự Hội nghị