Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021

Sáng ngày 09/12/2020, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021.

            Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có đ/c Lê Cự Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Tống Xuân Phong - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; đ/c Cao Trung Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Tạ Quang Huy - Thành viên viên HĐQT và đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tổng công ty; về phía PVFCCo North có đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT; đ/c Lương Anh Tuấn - Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty; đ/c Hoàng Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể CBNV Công ty.

            Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021; Báo cáo của BCH Công đoàn về kết quả việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động, kết quả thực hiện đối thoại định kỳ và kiến nghị của tập thể Người lao động; và Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020, kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021.

            Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2020, tình hình hoạt động của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: tình trạng dư cung trong bối cảnh giảm nhu cầu luôn hiện hữu, thị trường tiếp tục cạnh tranh vô cùng gay gắt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, kéo dài, cùng diễn biến thời tiết cực đoan đã gây bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của Công ty... Tuy nhiên với sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của các cấp Lãnh đạo, cùng với sự đoàn kết một lòng, cố gắng nỗ lực của toàn thể CBNV, Công ty miền Bắc đã phát huy được sức mạnh tập thể và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi cập nhật những nét hoạt động chính, những điểm sáng trong năm 2020 của Tập đoàn DKVN và của Tổng công ty, đ/c Lê Cự Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty ghi nhận những mặt làm được, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể CBNV PVFCCo North, một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những thành tích của một năm 2020 đầy thử thách. Bước sang năm 2021, sớm nhận diện được những khó khăn, thách thức phía trước, đ/c Lê Cự Tân đề nghị Công ty cần đánh giá các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động kinh doanh năm 2020, từ đó, tiếp tục tập trung, bám sát kế hoạch năm 2021 để có giải pháp kịp thời, linh hoạt, nhằm triển khai có hiệu quả công tác kinh doanh ngay từ đầu năm. Chi ủy Chi bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các Đoàn thể trong Công ty thực hiện hiệu quả công tác tái cấu trúc toàn diện nhằm tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động của CBNV, từ đó nâng cao năng lực cạnh chung của Công ty; đồng thời, tiếp tục cải tiến, xây dựng các chế độ chính sách, đãi ngộ phù hợp để giữ chân những nhân sự có năng lực, kinh nghiệm gắn bó với Công ty, đặc biệt là đội ngũ CBTT. Song song với đó, Đồng chí cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành, gắn bó chặt chẽ với chính quyền, từng Người lao động phải luôn đồng sức, đồng lòng với Công ty, và hơn hết, tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch của năm 2021 đã đề ra.

Thay mặt tập thể CBNV PVFCCo North, đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Tổng công ty, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty và cam kết Tập thể CBNV PVFCCo North sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021.

Trong chương trình nghị sự, Hội nghị đã tiến hành trao đổi/trả lời các thắc mắc, kiến nghị của người lao động và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích công tác xuất sắc trong năm 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Cự Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Dung - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Lương Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty - báo cáo tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Biểu quyết tại Hội nghị

Người lao động phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Hội nghị

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị