Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 04/4/2019 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo và đại diện các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo North có đầy đủ các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 86,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp các cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2019; Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018; Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật PVFCCo North.

Thông qua các tờ trình, báo cáo được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2018. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, cụ thể toàn bộ các chỉ tiêu chính như: doanh thu, sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai hóa, minh bạch hóa trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. 

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo đã biểu dương những kết quả mà PVFCCo North đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích ứng với tác động của thị trường, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa trên mọi lĩnh vực để xây dựng một PVFCCo North - Cánh tay nối dài của Tổng công ty tại miền Bắc - luôn phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông.

Thay mặt PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành tích rất khả quan. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các bạn hàng, đối tác và toàn thể các cổ đông của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phiên họp.

Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại phiên họp

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội