Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 11/6/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Dương Trí Hội - Thành viên HĐQT PVFCCo, ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo và đại diện các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo North có đầy đủ các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 81.71% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp các cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020; Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê chuẩn các quyết định liên quan đến công tác nhân sự cũng như bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua các tờ trình, báo cáo được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2019. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV PVFCCo North đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu chính: doanh thu đạt 100% kế hoạch, sản lượng tiêu thụ đạt 101% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 12,18 tỷ đồng, vượt 28% so với kế hoạch đề ra và tỷ lệ chia cổ tức là 10% trên kế hoạch là 7%. Bên cạnh đó, các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai hóa, minh bạch hóa trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. 

Bước sang năm 2020, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, PVFCCo North đã đề ra nhiều giải pháp chính trong công tác kinh doanh, thị trường, xây dựng hệ thống phân phối theo hướng phát triển bền vững, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Phát biểu tại phiên họp, ông Dương Trí Hội - Thành viên HĐQT PVFCCo đã biểu dương những kết quả mà PVFCCo North đã đạt được trong năm 2019 và yêu cầu tập thể lãnh đạo, người lao động của PVFCCo North tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng, đề ra các giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích ứng với tác động của thị trường, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngày càng diễn biến phức tạp và nhiều thách thức, Công ty cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển phù hợp, dựa trên nền tảng đầu tư xây dựng một hệ thống phân phối hợp lý, gắn kết chặt chẽ với một nguồn nhân lực chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt huyết. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa để xây dựng một PVFCCo North luôn phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa cho các cổ đông.

Thay mặt PVFCCo North, bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, bạn hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành tích rất khả quan. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các bạn hàng, đối tác và toàn thể các cổ đông của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Ông Dương Trí Hội - Thành viên HĐQT PVFCCo phát biểu tại phiên họp

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North báo cáo tại phiên họp

Ông Lương Anh Tuấn - Giám đốc PVFCCo North báo cáo tại phiên họp

Các cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu tại phiên họp

Các cổ đông chúc mừng ông Nguyễn Quang Đoàn được bầu làm Thành viên HĐQT PVFCCo North