Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 28/6/2022 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North - Mã chứng khoán: PMB) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự phiên họp, về phía Công ty mẹ - cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát và đại diện các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo North có các ông, bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ chủ chốt và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 85,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, các cổ đông đã được nghe trình bày, các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2021 của HĐQT, BKS, trình dự toán cho năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua dự thảo các văn bản: phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại phiên họp, các cổ đông đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo North đã đạt được năm 2021. Mặc dù trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, dịch bệnh bùng phát song tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục, ổn định, đạt hiệu quả cao, sức khỏe toàn thể Người lao động luôn được đảm bảo an toàn, nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: tổng sản lượng tiêu thụ 215.670 tấn, doanh thu đạt 2.065,35 tỷ đồng đều vượt trên 100% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 38,4 tỷ đồng, tương ứng 186% kế hoạch. Bên cạnh đó, các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách cho Người lao động đều được đảm bảo thực hiện tốt; Việc công khai, minh bạch trong quản trị doanh nghiệp nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, và thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tại thị trường miền Bắc mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các cổ đông cũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. 

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt cho PVFCCo, ông Cao Trung Kiên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể CBNV PVFCCo North đã đạt được năm 2021 trong bối cảnh thị trường khó khăn, dịch bệnh. Bước sang năm 2022 do ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng chính trị Nga - Ukraine đã tác động trực tiếp đến nguồn cung, nguyên liệu sản xuất một số mặt hàng phân bón chính như urea, kali, hơn nữa ảnh hưởng dịch Covid-19 tiếp tục tác động trên cả nước nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng khiến thị trường phân bón trong năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn. Do đó, PVFCCo North cần có sự chuẩn bị kỹ càng, nhận định thị trường một cách cẩn trọng, bám sát kế hoạch đề ra để có nhiều biện pháp ứng phó linh hoạt thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn của PVFCCo North, PVFCCo cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PVFCCo North thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tập thể PVFCCo North tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy những thành tích đã đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung đại diện tập thể CBNV PVFCCo North đã trân trọng gửi lời tri ân đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và đặc biệt là những cổ đông của Công ty đã luôn tín nhiệm, hỗ trợ, đồng hành một cách kịp thời và hiệu quả để PVFCCo North có được những thành tích rất khả quan. Ban lãnh đạo và tập thể CBNV PVFCCo North sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, các đối tác, khách hàng và toàn thể các cổ đông của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - phát biểu tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Chủ tịch HĐQT - trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Lương Anh Tuấn - Giám đốc Công ty - trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Đoàn – Phó Giám đốc Công ty – trả lời câu hỏi của các cổ đông

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022